18 души включва регистрираната от ПП Движение за права и свободи – Свищов листа с кандидат-съветници за изборите, които ще се проведат на 29 октомври.

Актуално Свищов публикува имената поред на тяхната регистрация от ОИК – Свищов.

Бедри Юсуфов Алиев

Айза Беханова Рамаданова

Роксана Георгиева Вълкова

Илиян Иванов Самуилов

Ширин Исмаилова Хасанбашева

Кристиана Венциславова Татарова

Гюнайдин Ахмед Исмаил

Емилия Милкова Амброзова

Тевена Блажева Иванова

Татяна Веселинова Трифонова

Емял Айдънова Исмаилова

Хюсни Юлвер Лаз

Мехмед Евдинчев Мехмедов

Емине Байдънова Исмаилова

Айхан Ахмедов Ахмедов

Айгюл Еролова Салиева

Антон Иванов Димитров

Денис Зияев Асанов