Кметът на община Ценово Петър Петров и неговият колега от комуна Чеболакчия в Република Молдова Георги Петрович сключиха споразумение за сътрудничество. Това съобщиха за Актуално Свищов от пресцентъра на Общината. Делегацията се включи и в празника, посветен на 45-та годишнина от обособяването на община Ценово.

Установяването на контактите стана възможно със съдействието на фондация „Бъдеще 2008“ с председател Ивайло Ангелов. Досега са реализирани повече от 15 побратимявания между общини от България с населени места от Молдова, в които живеят бесарабски българи.

Двамата кметове се споразумяха общините да си сътрудничат и да обменят опит в областта на културата, читалищната дейност, художествената самодейност, образованието, туризма и спорта, Предвижда се да се осъществят срещи за обмен на информация и търговски контакти между земеделски производители.

Община Чеболакчия е разположена в Южна Молдова, в непосредствена близост до районния център град Кантемир. В трите населени места на общината – Чеболакчия, Викторовка и Флокоаса, живеят малко повече от 3000 души. В село Викторовка при последното преброяване повече от 60 на сто от населението се определя като потомствени българи. Районът е със селскостопанска насоченост – изградена е голяма свинеферма, а кооперацията обработва близо 2700 хектара земя.

По време на посещението си гостите от Молдова ще имат възможност да се запознаят с част от природните забележителности и богатото културно-историческо наследство на района по долното течение на Янтра. Новите побратими на община Ценово с интерес разгледаха и се запознаха с дейността на читалищата в общинския център и Новград.

„Договорът за сътрудничество представлява капка по пътя за постигане на един общ идеал. Това е ново начало за написване на история на дружеските отношения между нашите две общини. Няма бъдеще без достойно минало и настояще. От името на общността в общината желая на ценовчани да са пълни сърцата и душите им с обич, благодарност и човещина“, сподели кметът на комуна Чеболакчия Георги Петрович.

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.