СА „Димитър Апастолов Ценов” изпълни на сто процента план-приема по прием на студенти в първи курс, държавна поръчка. Това съобщи за Актуално Свищов, проф. д-р Марияна Божинова, ректор на Академията.
За поредна година свищовската Алма матер изпълнява напълно след второ класиране приема на студенти в ОКС „Бакалавър”. Първокурсниците се обучават в направленията Администрация и управление – 41 първокурсници и Икономика – 395 студенти-първокурсници.
87-та учебна година ще бъде официално открита на 20 септември.

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.