По изключение 3-ти блок от Студентски град – Свищов се включва в Националния туристически регистър. Това е резултатът от срещата на проф. д-р Марияна Божинова, ректор на Академията с просветния министър академик Николай Денков. Включването ще бъде временно докато трае кризата с бежанската криза от Украйна, уточни проф. Божинова. То става възможно след проведено заседание на Министерски съвет през изминалата събота. По този начин свищовската Алма матер ще има възможност да получи финансова помощ от държавата за разходите, които е направила и прави за престоя на бежанците в 3-ти блок. В него може да бъдат настанени до 300 души.

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.