Че местния парламент край Дунав – така наречен Общински съвет – Свищов е куха структура, Актуално Свищов е писал и ще продължи да пише. Но, че местните принципни първенци, така наречени общински съветници са в пленарна зала само заради сребърниците, които си получават в края на месеца за два часа вдигане на ръка стана ясно отново…
На последната си сбирка т. нар. ОбС-Свищов отказа на ТРИМА СОБСТВЕНИЦИ да закупят земята върху, която е построена къщата им! Причината – един от собствениците е Александър Шабов, който ще продължи да казва на бялото – бяло и на черното – черно!
Облечени под мантията на „принципи” старейшинките отказаха да продадат земята, защото цената изведнъж им се видя много ниска. Последното видя т. нар. шеф на принципната тлака – Кирилов.
Хубаво – отхвърлиха решение на т. нар. ПК ТСУ, взето единодушно. Но актуализираха годишната програма, в която е включена точката. Актуализация минала с пълно единомислие – 26 гласа „за”. Толкова за принципите на принципния т. нар. ОбС-Свищов…
Драги, смехурковци, гледайте моля какво гласувате все пак! Сребърниците, които вземате не са само за вдигане на ръка и за физическо присъствие на хладно. А и да мислите…
Александър ШАБОВ