Земеделци от общините Свищов, Белене, Левски и Павликени блокираха движението по пътя Плевен – Русе при село Горна Студена.

Земеделските стопани от региона изкараха в знак на протест тежка селскостопанска техника срещу политиката на правителството в областта на селското стопанство.

Протестиращите от Свищов и останалите три съседни общини подкрепят изцяло исканията на Българската аграрна камара и нейните членове.

Осигуряване на бюджет по т.нар. украинска помощ за 2024, който да позволи запазване на ставките от 2023 г. за подпомагане на земеделските производители от уязвимите сектори като овощарството и зеленчукопроизводството, оранжерийното производство, лозарството, картофопроизводството, тютюнопроизводството, животновъдството и пчеларството. За сектор зърнопроизводство да се осигури бюджет за подпомагане, но не по предложената от МС методика, тъй като в нея липсва компетентна икономическа експертиза, тъй като годишната данъчна декларация за последната година категорично не може да покаже загубите на земеделските производители, които нарастват през последните три години.

Приемане на пакет от законодателни инициативи за реформи в сектора с ясен времеви график – промени в Закон за собствеността върху земеделските земи, Закон за арендата и Закон за Българската аграрна камара с правила за представителност на браншовите организации в земеделието, Закон за кооперативите, Закон за веригата на доставки на земеделски продукти и храни, Закон за пчеларството, Закон за виното и спиртните напитки.

Приемане на Стратегии за поливното земеделие в страната, за целогодишно производство на оранжерийни зеленчуци, за развитие на пчеларството и др., както и достъп на земеделските производители до субсидирана заетост към МТСП и общините с цел гарантиране на задълбочаващия се проблем с недостига на работна ръка и невъзможността на сектора да си позволи адекватни трудови възнаграждения.

Ясна позиция на държавата по т.н. Зелена сделка на ЕС без ощетяване на земеделските производители, както и преосмисляне на политиката на ЕС по отношение на търговията със земеделски продукти от трети страни, така щото да се гарантира реципрочност в стандартите на производство, за да се осигури справедлива търговия и да се предотврати нелоялната конкуренция от дъмпингов внос от трети страни.

Организаторите на протеста са категорични, че той ще продължи докато бъдат чути исканията на земеделците. Утре обещават протестът да е по-дълъг и се извиняват на всички, които ще бъдат на път утре в региона и молят за тяхното разбиране.