В деня на професионалния празник на работещите в областта на земеделската наука в България – 25 октомври, катедра „Аграрна икономика” при Стопанска академия „Д. А. Ценов” организира кръгла маса на тема „Общата селскостопанска политика и бъдещето на българското земеделие”, съобщиха за Актуално Свищов от пресцентъра на Висшето училище. Форумът е включен в научния календар на катедрата, която вече 37 години успешно осъществява своята мисия да обучава високо квалифицирани аграрикономисти и да реализира научноизследователските си цели. Кръглата маса, която се проведе във виртуална среда посредством платформата Big Blue Button, откри ръководителят на катедрата-организатор, доц. д-р Марина Николова. Тя поясни, че Денят на земеделската наука у нас е обявен за първи път преди 15 години (в ДВ, бр. 76/15.09.2006 г.). „България с право трябва да се гордее с факта, че сме петата държава в света, която започва да развива организирана земеделска наука преди 139 години (1882 г.). – след Франция, Англия, Швеция и Германия”, подчерта доц. Николова. Тя поясни, че за катедра „Аграрна икономика” е традиция всяка година на този празник да провежда научно-практически форуми. Кръглата маса бе посветена също на 30-годишнината на факултет „Производствен и търговски бизнес”, в състава на който е катедрата-организатор, и е част от събитийния календар за честването на 85-годишнината на Свищовското висше училище.
Приветствие към участниците и към организаторите на кръглата маса поднесе ректорът на Академията проф. д-р Марияна Божинова. По думите й, темата на форума е актуална и изключително важна не само за България, но и за целия Европейски съюз. Проф. Божинова подчерта значимостта на форума при определяне на мястото на България, предимствата, които има страната ни в следствие на провежданата обща селскостопанска политика и бъдещето на българското земеделие.
В научния форум участваха академични преподаватели, студенти, докторанти, представители на практиката. Специален гост бе Светлана Боянова – директор на Института за агростратегии и иновации, която е и един от водещите експерти в България по темата „Обща селскостопанска политика”. В качество си на гост-лектор Светлана Боянова подчерта, че единствено в рамките на синергичен подход между установяването на отчетливо артикулирана политика, адекватни управленски практики и визионерски стил нашата страна би могла да се превърне в търсен партньор за европейско и международно коопериране. По нейните думи, в основата на по-голямата кохезия между селските райони и тяхното силно развитие стои изграждането на кооперативен модел между производители, преработватели и предприемачи за ускорена и по-ефективна бизнес комуникация, облекчаване административните процедури за достъп до национално и европейско финансиране, както и инкорпориране на нови технологии за прецизно земеделие.
С приветствия и поздравителни адреси в кръглата маса се включиха Пепо Петров – председател на Фондация за околна среда и земеделие, Албена Симеонова – председател на Българска асоциация „Биопродукти”, доц. д-р Николай Марков – директор на Институт по планинско животновъдство и земеделие, Емел Павлоолу – началник на Общинска служба земеделие – Свищов, доц. д-р Светослав Илийчовски – декан на факултет ПТБ, ръководители на катедри, академични центрове и фирми.
Актуалността на тематиката предизвика оживена дискусия, в която се стигна до общото заключение, че именно икономическата несигурност и въздействието на селското стопанство върху околната среда изисква по-голямо внимание, намеса и подпомагане на земеделските производители от страна на държавата. Несъмнено координираните усилия на всички заинтересовани страни биха довели до сбъдване на най-добрия сценарий при прилагане на Стратегическия план по ОСП от 1 януари 2023 година.

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.