От 1 юли до края на август детските градини в Свищов и населените места няма да работят, става ясно от заповед, подписана от кмета Генчев и публикувана на сайта на Общината. В периода ще се извършват ремонти в забавачниците.
„Определям график за преустановяване на работата с деца в детските
заведения, както следва:
ДГ „Чиполино” , ДГ „Калина Малина“ и ДГ „Васил Левски“, считано от 01 юли до 31 юли 2022 година / вкл./
ДГ „Васил Левски”– изнесена група на ул. „Плевенско шосе“ №5, ДГ „Слънчо” и ДГ „Радост”, считано от 01 август до 31 август 2022 година /вкл./
За детските градини и филиалите в селата на територията на общината, считано от 01 август до 31 август 2022 година /вкл./
Млечна кухня – считано от 01 август до 31 август 2022 година /вкл./
Директорите на детските градини, в които ще се извършва основен ремонт, да подготвят програма с мерки за съхраняване и опазване на имуществото, почистване на ремонтираните помещения и подготовка за новия прием на децата. При необходимост, да изготвят график за дежурствата на персонала, съобразен с режима на работа на фирмата – изпълнител.”