Детските градини и техните филиали преустановяват прием на малчугани, съобщиха от пресцентъра на Общината.

Мярката е във връзка с ремонти на детските градини в община Свищов, почистване и подготовка на помещенията за новата учебна година и с правото на ползване на годишния платен отпуск от персонала, зает в образованието.

Кметът Генчев вече е подписал заповед, определящ графика.

Определям график за преустановяване на работата с деца в детските заведения, както следва:
ДГ „Васил Левски”– изнесена група на ул. „Плевенско шосе“ №5, ДГ „Слънчо”, ДГ „Радост” и ДГ „Зорница“ с. Ореш и прилежащите към нея изнесени групи в с. Морава, с. Овча могила и с. Драгомирово , считано от 01 юли до 31 юли 2023 година / вкл./
ДГ „Чиполино” , ДГ „Калина Малина“, ДГ „Васил Левски“ и ДГ „Радост“ с. Царевец и прилежащите към нея изнесени групи в с. Козловец, с. Алеково и с. Хаджидимитрово, считано от 01 август до 31 август 2023 година /вкл./
Млечна кухня – считано от 01 август до 31 август 2023 година /вкл./
Директорите на детските градини, в които ще се извършва основен ремонт, да подготвят програма с мерки за съхраняване и опазване на имуществото, почистване на ремонтираните помещения и подготовка за новия прием на децата. При необходимост, да изготвят график за дежурствата на персонала, съобразен с режима на работа на фирмата – изпълнител.
Копие от заповедта да се връчи на директорите на детските заведения, на фирмите – изпълнители на ремонтните дейности и на кметовете на населените места в община Свищов.
Със заповедта да бъдат запознати всички родители, с цел планиране на годишните отпуски.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Румяна Кузева – Началник отдел „Образование”.

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.