Служебният министър на отбраната Димитър Стоянов издаде днес заповед, с която военните вече не могат да пият, а и да се дрогират на работа.
Официалният документ със забраните е качен на сайта на МО.
В него пише:
„В служебно време забранявам употребата на алкохол, наркотични вещества, техни аналози или други упойващи вещества от военнослужещите от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, включително по време на занятия, тренировки, учения, мисии и операции“.
При констатирано нарушение военнослужещите ще се отстраняват от военна служба, а при явяване на военен в „състояние, което не му позволява да изпълнява служебните си задължения“ ще му бъде налагано дисциплинарно наказание „уволнение“
В друга от точките на заповедта на министър Стоянов се казва:
„Забранявам продажбата на алкохол във всички столове, бюфети или други помещения за продажба на продукти и напитки на територията на военните формирования и в административните сгради в управление на Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия“.
Не на последно място военният министър забранява на военослужещите и управлението на пътни превозни средства в служебно и извън служебно време след употреба на алкохол с концентрация в кръвта над 0,5 на хиляда и/или след употреба на наркотични вещества или техни аналози.
И тук ако униформен бива установен в прегрешение, следва уволнение.
Министърът настоява в заповедта си с нея да бъдат запознати всички в МО. Димитър Стоянов нарежда и: „Заповедта да се публикува на страницата на министерството в Интернет – www.mod.bg и в КИС „ЩИТ“.
Контролът върху изпълнението й той възлага на съответните командири/началници/ръководители на поделения, а за Министерството на отбраната – на началника на отбраната.

 

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.