Работим в един двор в Каравелово. Приключваме с разчистването около къщата и питаме бабата и дядото има ли още нещо, което можем да направим. И дядото казва: “Много ми е мъчно за лозето. Ама няма как да се спаси. Над половин метър е тинята отгоре му”.
Гледаме редовете с твърдата кал, примесена с отломки и клони и решаваме все пак да се опитаме, пък докъдето стигнем.
И така започваме трима човека. След малко идват две момчета от друг двор и питат дали имаме нужда от помощ. После идват още петима! Други тъкмо свършили с изгребването на тиня от комшийско мазе и те се включват. В един момент сме около двайсет човека!
Повечето младежи не хващали лопата през живота си. Обаче очите им будни, ръцете и гърбовете им силни, а най-сила имат в душите си! Три часа по-късно лозето е спасено. Идват дядото и бабата – очите им мокри… и нашите.
Често казват, че младото поколение не струвало. Нямали дисциплина, ценности, вяра… истината е точно обратното! Защото… “по делата ще ги познаете.”
А аз си тръгвам за дома щастлив и изпълнен с надежда.
Кръстьо ПЕЕВ


 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.