От 03.06.2024 г. (понеделник) ОП „Чистота – Свищов“ започва предоставянето на индивидуални компостери за домакинствата, които са заявили желание да получат такива. Това съобщиха за Актуално Свищов от пресцентъра на Общината.

Компостерите на живущите в град Свищов ще бъдат раздавани на място в Общинското предприятие, на адрес: улица „33-ти Свищовски полк“ № 87.

Гражданите, които са подали заявление да им бъде предоставен компостер, могат да го получат на посочения адрес, всеки работен ден от 8:00 до 15:00 часа, след удостоверяване на своята самоличност и подписване на двустранен приемно-предавателен протокол.

Компостерите за жителите в населените места от община Свищов ще бъдат предоставени на кметовете на съответните кметства, които ще информират населението за начина и организацията на предаването им на всяко подало заявление домакинство.