Днес започнаха конкретните действия по укрепването на Факултетския корпус на Академията, видя Актуално Свищов. В момента се извършва геоложко проучване със сонди на почвите в района на северната част на корпуса. На терен работят специалисти от Минно геоложкия университет. След приключването на проучванията ще бъде изготвен проект за укрепването на сградата, която е компрометирана от повече от три години. Преди месец ректорът на Академията проф. д-р Марияна Божинова проведе серия от срещи с депутати и образователния министър за осигуряване на финансиране за начинанието.

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.