Започна приемът на заявления от учениците за записване в 8-ми клас. Това съобщиха за Актуално Свищов от пресцентъра на Общината.

До 10 юли включително, учениците, завършили успешно 7-ми клас, трябва да подадат заявление за участие в първи етап на класиране за местата в 8-ми клас по държавния план-прием за учебната 2024/2025 година.

Заявлението се подава от ученик и родител по един от следните два начина:
Електронно подаване на заявление в Единната информационна система за изпити и прием, достъпът до която се осъществява с входящ номер и персонален код (от служебна бележка).

Подаване на заявление на място в ОУ „Филип Сакелариевич“.

Подаването на заявление в указания срок е важно, тъй като с това заявление се участва в първи и втори етап на класиране. Пропусналите срока ще могат да се включат едва в третия етап на класиране (26 и 29 юли 2024 г.) и то само за местата, които са останали незаети до този момент.

На този линк – https://obrazovanie-sv.bg/school-education/za-priem-sled-7-klas/, е публикувана информация за възможностите за обучение след седми клас в образователни институции на територията на община Свищов.