Стартира ремонт на водопровода в селата Червена и Горна Студена, съобщиха за Актуално Свищов от пресцентъра на Общината.

След дълго настояване на общинското ръководство пред държавата, Министерство на регионалното развитие и благоустройство отпусна сумата от 266.667 лв. за аварийно-възстановителни работи за реконструкция на напорен и хранителен водопровод на село Червена и 311,667 лв. на село Горна Студена. Средствата са от капиталовите разходи по бюджета на министерството по програма „Устройство на територията, благоустройство, геозащита, водоснабдяване и канализация“ за 2023 година.

Ремонтът предвижда подмяна на старите азбесто-циментови тръби с нови полиетиленови тръби висока плътност, предназначени за високо налягане 10 атм., които са с обща дължина 1290 метра за село Червена и 2117,8 метра за село Горна Студена. Новите трасета на водопроводите ще бъдат изградени успоредно в непосредствена близост до съществуващите.

Ремонтите целят да възстановят водоснабдяването на населените места и да занижат загубите на вода, които са вследствие на остарялата водопреносна мрежа. По данни на ВиК „Йовковци“ ООД, в двата довеждащи водопровода възникват чести аварии, чието отстраняване е допълнително затруднено в участъците със стръмен и скалист терен и земеделски посеви. Загубата на вода в довеждащата и разпределителната мрежа и на двете села е в порядъка на 95%.

Извършването на ремонтите е от жизнена необходимост за населението на двете свищовски села, но реализирането им не беше по силите на общинския бюджет, затова Общината настояваше пред държавата да се намеси. С изграждането на новите водопроводни трасета ще се предотвратят честите аварии, ще се оптимизира използването на водните ресурси и ще се задоволят потребностите на населението от вода за питейни и битови нужди.