След проведена неотложна среща на кмета на община Свищов Генчо Генчев и областния управител на област Велико Търново инж. Георги Гугучков с министъра на Регионалното развитие и благоустройство Иван Шишков, стартира авариен ремонт на хранителните водопроводи в село Българско Сливово, съобщиха за Актуално Свищов от пресцентъра на Общината.
На проведената преди няколко дни среща в МРРБ, за която първи съобщихме, кметът Генчев представи обстоен доклад за състоянието на водопреносната мрежа на територията на цялата община и направеното от Общината през последните няколко години. От доклада стана ясно, че инвестициите, които са вложени за подобряването на ВиК инфраструктурата надхвърлят 1.7 млн. лв. собствени приходи и са привлечени средства чрез Оперативни програми и Министерство на околната среда и водите в размер на 5.6 млн. лева. През целия период община Свищов не е спирала да търси различни форми на финансиране за решаване на проблемите с водоснабдяването. Има изготвени инвестиционни проекти за селата Драгомирово /на стойност 240 000 лв./, Българско Сливово и Совата /на стойност 100 000 лв./, където ще започнат незабавно аварийни ремонти на довеждащата и захранващата инфраструктура, а в момента започва проектирането и на водопроводи на селата Горна Студена, Алеково, Александрово и Червена.
В тази връзка, днес стартираха дейностите по подмяна на хранителен водопровод за село Българско Сливово в етап II, от напорен резервоар V=300 куб. „Бреста“ до разклонителната шахта на населеното място. Дължината на трасето е L= 1350 м. Подмяната ще се извърши с полиетиленови тръби с висока плътност – 200 мм. При добри атмосферни условия ремонтните дейности се очаква да приключат до 20 дни.
С договорените средства от МРРБ се очаква да се подобри водоподаването на село Българско Сливово Предстои внасянето и кандидатстването пред ПУДООС с проект за довеждащия водопровод към село Овча могила на стойност 1 330 000 лв. без ДДС.
Припомняме, че в община Свищов 8 населени места са в бедствено положение и са обречени на безводие поради изключително лошото състояние на амортизиралата водопреносна мрежа и загубата на вода по трасето, което всъщност наложи и спешната среща с министъра на Регионалното развитие и благоустройство Иван Шишков. На нея министър Шишков даде висока оценка за активните и последователни действия на кмета на Свищов Генчо Генчев и общинското ръководство при справяне с водната криза, и пое ангажимент да съдейства за решаване на сериозния проблем.