На свое заседание, проведено на 17.05.2023 г., Общото събрание на Асоциацията на българските застрахователи (АБЗ) избра за член на Управителния съвет зам.-ректорът на СА „Д. А. Ценов” доц. д-р Румен Ерусалимов, съобщиха за Актуално Свищов от пресцентъра на Висшето училище. Неговата кандидатура бе издигната от новия председател на УС на АБЗ и изпълнителен директор на „Дженерали застраховане” АД – Юри Копач.
В новоизбрания състав на Управителния съвет влизат още:
Пламен Шинов – изп. директор на ЗЕАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп”;
Кирил Бошков – гл. изп. директор на ЗД „Евроинс Груп”;
Веселин Ангелов – изп. директор на „Алианц България Живот” АД;
Ивана Димова – изп. директор на ЗК „Уника Живот” АД;
Габриела Генова – председател на УС и финансов директор на „Граве България Животозастраховане” ЕАД.
След избирането му за председател на УС на АБЗ, Юри Копач се обърна към общото събрание с думите: „Приемам позицията със съзнание за високата отговорност, която аз и колегите от управителния съвет поемаме пред нашите членове. През годините Асоциацията се превърна в онова обединително звено, чрез което се формират стратегическите приоритети, общите политики, а и репутацията на сектора. Наша е отговорността да развиваме и надграждаме постигнатото, за да може, с общи усилия, да допринесем за разгръщане на потенциала на застрахователния сектор”.
В Асоциацията на българските застрахователи участват 29 застрахователни дружества с активи от близо 11 милиарда лева, което представлява 95,4% от българския застрахователен пазар. АБЗ се ангажира активно при поддържането на отворен диалог между застрахователи, потребители на застрахователната услуга, държавни институции и неправителствените организации с цел постигане на иновативност на застрахователната индустрия, развитие на дейност при лоялна конкуренция, по-голяма социална отговорност и повишаване на застрахователната култура на населението.
Доц. д-р Румен Ерусалимов благодари за оказаната му чест и доверие, и заяви, че приема избирането си в УС на АБЗ като признание за ролята на СА „Д. А. Ценов” – Свищов, която посредством първата в България застрахователна катедра (катедра „Застраховане и социално дело”) вече 84 години подготвя кадри за застрахователния бизнес. Той сподели, че и занапред ще прави всичко по силите си за развитието на българското застраховане и за повишаване на застрахователната култура на населението – кауза, на която е посветил последните 26 години от живота си.

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.