Заместник-кметът на община Свищов Анелия Димитрова участва в среща за активно сътрудничество между Националното сдружение на общините в Република България и Министерството на труда и социалната политика. Това съобщиха за Актуално Свищов от пресцентъра на Общината.

В Министерството на труда и социалната политика, по инициатива на министър Иванка Шалапатова се проведе среща, на която бяха очертани насоките на сътрудничество с общините и НСОРБ за 2024 г. В срещата присъстваха зам.-министър Елка Налбантова, началникът на кабинета на министъра Гергана Колешанска, изпълнителният директор на НСОРБ Силвия Георгиева, представители на НСОРБ и МТСП. В качеството си на зам.-председател на Постоянната комисия по социална политика към НСОРБ и представител на общините с добре развити социални услуги, бе поканена и зам.-кметът на община Свищов Анелия Димитрова.

Министър Шалапатова заяви своя искрен и открит подход в комуникацията с общините и НСОРБ и насърчи да се обръщат директно към ведомството по всеки възникнал проблем. Тя изрази желание за активна комуникация със Сдружението и общините, която да включва регулярни срещи по конкретни въпроси. В социалната сфера няма лесни теми, каза тя и заяви, че нейният подход е насочен към обсъждане на проблемите и изпреварващо намиране на решения, за да не се стига до кризи.

Желание за активно сътрудничество и оперативно решаване на проблеми потвърдиха и представителите на НСОРБ. Изпълнителният директор на Сдружението Силвия Георгиева заяви, че поема отговорно предложението за включване в различни събития, на които да се покаже работата на местните администрации в социалната сфера. Тя оцени високо инициативата на МТСП за провеждане на регулярни онлайн срещи по актуални въпроси, касаещи реформирането на социалните услуги, в които общините имаха възможност да се включат.

На срещата бяха представени открити въпроси и предложения на общините за подобряване взаимодействието между МТСП и НСОРБ и осигуряване на по-качествена грижа за уязвими групи и лица. Съща така стана ясно, че МТСП разработва 5-годишна макрорамка за инвестиции в социалната сфера, която ще постави акцент върху инфраструктурата и меките мерки. Посоката на работа, за която има съгласие от Министерството и местната власт, е да се върви към намаляване на финансиране, което поддържа човека в пасивно състояние, да се говори за социална подкрепа, а не за помощи, да се цели автономност на потребителите на услуги.

Като представител на общините със силна социалната ангажираност Анелия Димитрова имаше възможност да разговаря с министър Шалапатова и да ѝ представи широкия обхват от качествени социални услуги, които се предлагат на територията на община Свищов. От своя страна министърът изяви желание през следващата година да посети крайдунавския град, което е оценка за добрата работа на всички социални услуги в Общината.