Непосредствено до стария градски манастир (“метох”) “Св.св. Петър и Павел” преди повече от 100 години е построена елегантна “виенска” къща. Първият й стопанин е свищовският търговец на дървен строителен материал Алеко Николиев. Този красив дом е забележителен архитектурен паметник на културата.

Алеко Николиев е бил доставчик на дървен строителен материал за строежа на Държавната търговска гимназия “Димитър Хадживасилев”. Той е внасял висококачествен дървен материал от Румъния, като е използвал връзките на своята съпруга – румънка – с нейните братя, едри търговци на дървен материал от Карпатите. Чрез тях Алеко Николиев е имал възможност да доставя огромни количества дървен материал за строежите не само в Свищов.

Архитектът на Търговската гимназия – австриецът Петер Паул Бранг – и Алеко Николиев били приятели и съдружници в големи търговски сделки. В знак на приятелството, архитектът и Карл Милде – учител в Търговската гимназия – дават архитектурния план за построяването на тази къща на своя приятел и съдружник. Ще отбележим, че Карл Милде също имал архитектурни познания, поради което е възможно и той да има участие в изготвянето на архитектурните планове на тази “виенска” къща. Карл Милде по народност е чех. Учителствувал в Търговската гимназия през периода 1887-1906 г. Имал е разностранни познания и способности. Преподавал е по физика и математика, но е бил и талантлив художник, краснописец, занимавал се е и с фотография. Той е един от създателите на училищния археологически музей заедно с Димитър Ст. Бръчков.
Къщата на Алеко Николиев е строена през 1895-1896 г. от същите майстори и работници, които строят и Търговската гимназия (според разказа на Боян Стаевски, записан от Васил Радков). Сега домът е собственост на Невена Стаевска и съпруга й Христо Савчев, които старателно поддържат този архитектурен паметник на културата в нашия град.

За разлика от повечето “виенски” къщи в Свищов от това време, къщата на Алеко Николиев е обърната с лице на запад – към двора. На тази фасада е и официалният вход на дома. Входната врата, както и при другите подобни строежи, е високо над равнището на терена – към нея водят седем стъпала (без парапет). Намира се в “ризалита” – леко издадената част на фасадата. Съществен акцент тук е сводестата остъклена двойна врата с красива плетеница на металната орнаментирана решетка, характерна за популярния по това време стил “сецесион” (“ар нуво”). Входната врата е обрамчена от стройни полуколони с вертикални плитки декоративни улеи (“канелюри”), увенчани от нежни, майсторски изпълнени коринтски капители – типични за необароковия архитектурен стил (любим прийом на архитекта Петер Паул Бранг). Над тях – правоъгълен фронтон в длъбнато поле с декорация от нежни флорални мотиви. Над корниза на фронтона са изградени малки правоъгълни обрамчени прозорчета на таванското помещение, а над тях е увенчаващият фасадата корниз. Най-отгоре ризалитът завършва с изградено чело над равнището на покрива. Отстрани на ризалита е симетричната двойка правоъгълни прозорци, обрамчени от пиластри с оригиналните капители. Над тях – опростен, изчистен фронтон, увенчан от нежен корниз.

Подобно оформяне на централната част на фасадата – с ризалит, класически полуколони и фронтон, срещаме, почти напълно повторено, при къщата на Атанас Велев, строена през 1902 г, но с прибавени по-сложни декоративни украси.
На южната фасада на къщата (към улицата) прозорците също са обрамчени от класически пиластри. Изчистени и опростени са фронтонните полета над тях – те са без декоративни елементи. Красиви пиластри са поставени и в ъглите на къщата.

Съпоставянето на декоративните форми по фасадата, обрамчването на централния вход и прозорците с полуколони, пиластри и сходните римско-коринтски капители, показва, че къщите на Алеко Николиев и на Атанас Велев са правени по плановете на един и същ архитект, или от пряко свързаните с този архитект строители и предприемачи. И тъй като ние с положителност знаем, че къщата на Алеко Николиев е строена по плановете на Петер Паул Бранг (забележителният архитект на Търговската гимназия в Свищов), то с голяма степен на достоверност можем да допуснем, че строителите на къщата на Атанас Велев (строена след къщата на Алеко Николиев) са ползвали плановете или идеите за външното оформление и декориране на фасадата от къщата на Алеко Николиев – приятел и съдружник на известния виенски архитект Петер Паул Бранг. Това е архитектът, който изготвя първите планове за театър и читалище в Свищов. Именно неговият архитектурен проект е включен в завещанието на Кирил Д. Аврамов – за построяването на театър и читалище в Свищов.
И при “виенската” къща на Алеко Николиев (известна като ”Къщата на Стаевски”) също откриваме типичното еклектично съчетаване на стилови похвати, характерни за неоренесанса, необарока, с известно влияние на “сецесиона”. Това, впрочем, е типично за “виенското” строителство в България и в Свищов непосредствено след Освобождението и доминира в архитектурните стилове у нас до първото десетилетие на ХХ век.

Свищов, март 2007 г.
Радко РАДКОВ

 

До 15 октомври гласувайте в анкетата ни: За кого ще гласувате на 29 октомври за кмет?

Гласът може да дадете ТУК