В характерна за Свищов природна забележителност живеят на улица „Патриарх Евтимий” 99. Това се вижда от изпратени снимки до Актуално Свищов на живеещи в района. Те са принудени за преплуват ежедневно езерца. Някои от тях са с внушителни размери и могат да бъдат използвани за развитие на гребните спортове.
И с т о р и я т а  е  с т а р а. Живеещите там неуспешно, засега искат съдействие от управата на „Цанко Церковски” 2.