Общината кандидатства за седми път за на Етикет за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа, научи Актуално Свищов.

Предложението вече мина през комисиите на градския парламент и предстои окончателното решение в пленарна зала този четвъртък.

“Общината е приела и прилага 12-те принципа за добро демократично управление, залегнали в Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво (СИДУМН) на Съвета на Европа и се ангажира да продължи да ги прилага в дейността си”, е записано в проекта за решение.

Инициативата за присъждане на Европейския етикет е в изпълнение на Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво (СИДУМН) на Съвета на Европа, която е приета от Република България и се прилага успешно в продължение на повече от дванадесет години. Страната ни има водещо значение сред останалите държави-членки на Съвета на Европа в изпълнението на стратегията и провеждането на процедури за присъждане на Европейския етикет.

Община Свищов вече е участвала успешно и е носител на наградата във всички шест процедури по присъждане на Етикета за добро управление на местно ниво.

 

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.