Днес т. нар. Общински съвет – Свищов реши да докаже, че не е прост гумен печат! Доказа го, отказвайки на трима собственици на къща да придобият собствеността на земята върху, която е построена къщата им. Апропо, половината собственост на имоти в град на Щастливеца е по този начин.
Определено много частен случа! Да, ама не, защото къщата е с трима съсобственици – един от които е Александър Шабов, репортер и основател на сайта Актуално Свищов. Сайт, който аргументирано, е казал и показвал и ще продължи да го прави, че настоящия ОбС-Свищов е най-безличния от 20-на години…
Мотивът, с който градските любимци отхвърлиха предложение минало единодушно през комисия ТСУ изтъкна Кристиян Кирилов, шеф на т. нар. ОбС-Свищов. А, именно цената била по-ниска от други места. Той случайно го забелязал.
Господин Кирилов, как на 30 юни го забелязахте? На 28 април с Вашия глас и на колегите Ви от т. нар. ОбС-Свищов гласувате аналогична точка. В село Царевец е ликвидирана съсобственост на УПИ 600/1890 ид.ч. за 3490 лв. без ДДС, т.е. за 5,82 лв. за кв.м. Има и в село Совата за по 2 лева. При днешния отхвърлена продажба цената идва 14,82 лв. за кв.м.?
Господа, т. нар. общински съветници, днес Вие просто доказахте с гласуването си, че сте най-безличния състав на местен парламент край Дунав за последните 30 години! Жалко, защото сред 29-та има изключително свестни хора, с които имам лични и професионални контакти. Но останалите дават основание за твърдението ми, които за три години нямат и едно публично изказване в пленарна зала. Гласът им се чува, когато трябва да кажат „за”, „против” или „въздържал се”. А имената са им световно неизвестни…
Александър ШАБОВ