Общинските съветници провеждат извънредно заседание в рамките на две седмици, научи Актуално Свищов.
Повод за извънредното заседание на местния парламент отново е ремонта на Стадион „Академик“. На 6 декември Общински съвет проведе извънредна сбирка и даде съгласие община Свищов да кандидатства с проект за ремонт на административно-спортна сграда. Дни по-късно, на 14 декември Министерството на младежта и спорта отпусна 450 хиляди лева.
Единствена точка в заседанието, което ще се проведе утре, 19 декември е:
Издаване на Запис на заповед за обект: „Основен ремонт, реконструкция на трибуни, благоустрояване на стадион „Академик“, първи етап – Модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на административно-спортна сграда“, одобрен за финансово подпомагане, съгласно Заповед No РД-09-1021 от 14.12.2022 г. на Министерството на младежта и спорта гр. София“.
Издаването на Запис на заповед в полза на Министерство на младежта и спорта, е съгласно изискванията на Заповед № РД-09-1021 от 14.12.2022 г. на Министерството на младежта и спорта гр. София за финансово подпомагане на обект: „Основен ремонт, реконструкция на трибуни, благоустрояване на стадион „Академик“, първи етап – Модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на административно-спортна сграда“, е записано в мотивите към проекта за решение.
Ремонтът на стадиона трябва да приключи в края на 2023 година. Това е първи етап от цялостния ремонт. С пари от спортното министерство ще се ремонтират и трибуните и терена на стадиона.

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.