За четвърти път учениците на Търговската гимназия си избраха електронно представител, който ще им защитава правата пред школското ръководство, научи Актуално Свищов.
Преди ден в рамките на часа на класа, се проведе електронно гласуване за избор на Училищен ученически омбудсман на Търговската гимназия. Процедура традиционно се провежда в този период, като цели да се излъчи единайсетокласник, достоен да защитава правата на учениците пред ръководството и учителския колектив, ако те бъдат нарушени с нечие действие или бездействие, съблюдавайки в същото време всички нормативни разпоредби. Проблеми от такъв сериозен характер не са възниквали в училището през последните години, към заемалите длъжността омбудсмани скоро не са входирани жалби, затова и длъжността придоби по-скоро представителна роля в ученическото самоуправление.
Тазгодишните кандидати Дарина Димитрова и Ева Миланова бяха достойни конкуренти, провели коректна предизборна кампания сред своите съученици. Дарина е отлична ученичка, интелигентна, много старателна и прецизна в детайлите – качества, подходящи за длъжността. Все още е сравнително непозната в училище, тъй като започна обучение в Търговската гимназия едва от тази учебна година и тепърва ще налага своето име и авторитет. Поздравяваме я за смелостта да се включи в надпреварата! Ева също е отлична ученичка, дългогодишен успешен спортист, знаещ как да защитава правата си при нужда, разказа Теодора Спасова, учител в най-старата българска икономическа гимназия.
След проведеното гласуване, вотът се разпредели по следния начин:
Дарина Димитрова – 16 %.
Ева Миланова – 84 %.
Актуално Свищов припомня: Системата, с която гласуват е дело на учителите по информатика в ПДТГ „Димитър Хадживасилев”. 10 хиляди лева би струвала подобна система за гласуване в местния парламент край Дунав, която не се ползва от 2015 година. Учителят Цветелин Борисов е готов да изработи въпросната система, заяви той още през 2018 година. В момента свищовските първенци гласуват както се е гласувало през 19-ти век – с вдигане на ръка!

 

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.