30 минути продължи първото за 2023 година редовно заседание на ОбС край Дунав, проследи в пленарна зала Актуално Свищов. Работата проследи традиционно и камерата на сайта „Площад Алеко“, както и представител на вестника, излизащ под егидата на ОбС-Свищов. Заседанието започна в 15 часа и приключи половин час по-късно.
Съветниците с рядко единодушие приеха шестте точки, включени в дневния ред. До трибуната в пленарна зала стигнаха трима градски първенци – София Вергилова, която внесе от името на Постоянната комисия „Икономическо развитие, финанси и бюджет“ материал. Декларация от името на група прочете Калин Костов, който се изказа и по две от точките. Изказване направи и Станислав Благов, кмет на община Свищов 1999 – 2015 година.
Очаквайте подробности.

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.