Един ден Диоген хапвал леща. В цяла Атина нямало по-евтино ядене. С други думи – ядеш ли леща, значи си я закъсал.

Минал един от министрите на императора и му казал:

– А, Диоген! Ако се беше научил да си по-покорен, да ласкаеш повече императора и да му се покланяш дълбоко, нямаше да ядеш само леща!

Диоген спрял да яде, вдигнал поглед към богаташа и му рекъл:

– Бедни ми братко, ако се беше научил да ядеш леща, нямаше да има нужда да си покорен и да се покланяш толкова дълбоко на императора.

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.