„Дунавско дело” ЕООД – издател на едноименния седмичен вестник, е втора поредна година на загуба, научи Актуално Свищов.
Счетоводната равносметка е на база годишния счетоводен отчет на дружеството за 2021 година. Документът предстои да бъде обсъден в комисиите на местния парламент. След това трябва да влезе и в пленарната зала, където окончателно ще се произнесат местните нотабили. В предложението на кмета Генчев до съветниците е записано: „Видно от представените финансови документи, за отчетната 2021 г. „Дунавско дело“ ЕООД реализира финансов резултат „загуба“ в размер на 5 220,30 лв. (пет хиляди двеста и двадесет лева, тридесет стотинки)”.
Актуално Свищов припомня, че вестникът приключи със загуба над 3 хиляди лева и предходната финансова 2020 година.