Посветено на земетресението в Турция

Кой подпали Вселенската черга

и защо притъмня, притъмня

кой земята разстресе в съня й

и защо толкоз дълго рида

кой подпали Вселенската черга

и вътък по вътък не спря

и шарки по шарки се пиля

и Земята се сгърчи съдрана

и болезнено в гърча мълча

под руините смърт и тъга

кой потули с юмрук синевата

и дълго тишината заръмя

парцалива и дрипава Боже

толкоз стихнали в болка сърца

толкоз паднали мъртви копнежи

толкоз паднали мъртви слънца

и кой ще изтрие сълзата

на майките в отломките сега

и кой ще забрави бащата

в бетона търсещ свойта дъщеря

днес Земята не е никак цяла,

но във здрача пълзи пролетта

чувам пукот на пъпки в бадема

чучулиги гнездят във гнезда.

Боже, кой ще закърпи скръбта ?

Гюлшен АЛИЕВА

Сетивата на Творците са особено чувствителни! Своите емоции пресъздават със силата на таланта си! Молим се за всички тях!

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.