Отговор на въпроса ще има след обществени обсъждания в общините по протежението на Голямата река, научи Актуално Свищов.

Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав” уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че ще проведе срещи за обществено обсъждане на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда, Доклад за оценка степента на въздействие, с всички приложения към тях, за българския участък на реката, за инвестиционно предложение „Подобряване на условията за навигация в общия българо-румънски участък на река Дунав“.

Инвестиционното предложение е изготвено в периода от 2017 г. до 2023 г., включително, от британската консултанска фирма „Halcrow Romania“ S.R.L. /Jacobs/, с участието на български и румънски институции и множество български, румънски, и британски експерти.

Присъствена среща за обществено обсъждане ще се проведе в 12 населени места в България, в т.ч.:
– на 26 януари 2024 г., от 10:00 ч. в сградата на община Белене;
– на 26 януари от 14:00 ч. в сградата на Общината на улица Цанко Церковски 2 .

Агенцията предоставя свободен достъп до пълната електронна документация. Тя е с обем над 2000 страници /общ обем на файловете 1,9 гигабайта/.

Инвестиционното предложение и процедурата по обсъждането му обхващат и засягат теми и въпроси от областите: околна среда, защитени територии, защитени зони, икономика, транспорт, корабоплаване, местно и регионално развитие, административни процедури и др.

Пълна документация може да се види на линка – https://dox.abv.bg/download?id=1dc4d8b404