Проф. Бранимир Спасов с безплатни прегледи в МБАЛ “Д-р Димитър Повлович”, съобщиха от здравното заведение.

Проф. Бранимир Спасов е началник на Клиниката по клинична хематология в “Сърце и Мозък” Плевен и е сред водещите специалисти по клинична хематология у нас. Завършва медицинския университет в София, през 1996 г. придобива образователна и научна степен „доктор“ по научна специалност „Хематология и преливане на кръв“ , както и специалност по вътрешни болести (2014 г.), клинична хематология (2016 г.) и магистърска степен по здравен мендиджмънт (2016 г.).

В периода 2004 – 2022 г. последователно е бил редовен докторант, лекар-ординатор, главен асистент, Началник отделение и Изпълнителен директор в Специализираната болница за активно лечение на хематологични заболявания (СБАЛХЗ София).

Проф. Спасов притежава значителен опит в лечението (вкл. прилагане на прицелна терапия) на редица злокачествени хематологични заболявания като остри и хронични левкемии, ходжкинови и неходжкинови лимфоми, миеломи и др. Клиничните му интереси включват стандартна и прицелна терапия на злокачествени хематологични заболявания, имуноонкохематология, клетъчни имунотерапевтични подходи, персонализирана хематология.

Той е избран за председател е на Българското медицинско сдружение по хематология от 2019 г. и член на Европейската хематологична асоциация. Има редица участия в национални и световни конгреси по клинична хематология. Автор на над 80 научни публикации с над 70 цитирания в научни списания и монографии.

Прегледите в Свищов са на 19 март от 14,30 часа в Приемен кабинет, западно крило от централния вход на болницата.

Прегледите са безплатни!

Записване на телефон: 0877 943 277 и 0631 69 213.

Записалите се за прегледи да носят актуални изследвания – пълна кръвна картина, уточняват от МБАЛ – Свищов.

Актуално Свищов припомня, че от началото на 2024 година МБАЛ – Свищов започна да поддържа своя страница в социалната мрежа фейсбук, където публикува актуална информация и новини от здравното заведение.