Шест влака пристигат и заминават от ЖП-гара Свищов по новото разписание на БДЖ, което влезе в сила от днес, 12 декември, както Актуално Свищов вече съобщи. Заминаващите от града влакове са в 4:35 часа, 7:45 часа, 12:20 часа, 15:20 часа, 18:00 часа и 20:20 часа. В Левски пристигат, съответно: 5:32 часа, 8:42 часа, 13:17 часа, 16:17 часа, 18:57 часа и 21:17 часа. Пътническите влакове от Левски до Свищов са: 6:30 – 7:27 часа, 10:45 – 11:42 часа, 13:45 – 14:42 часа, 16:45 – 17:42 часа, 19:05 – 20:02 часа и 21:35 – 22:32 часа. Към момента няма увеличение на цената на билетите.