Нови по-високи цени на питейната вода иска ВиК Йовковци от 1 януари 2022 година. От монополиста предлагат цена на кубик вода 2,50 лева без ДДС или 3,00 с ДДС. Тук е калкулирана доставка, отвеждане и пречистване на водата за битови абонати. В момента водата е 2,39 с ДДС, т.е. поскъпването е с 61 стотинки.
До 2026 година Йовковци предвижда водата да стане 4,14 лв. с ДДС, както вече писахме.