Общинският съветник Верони Маринов напусна групата в местния парламент „Площад Алеко“, видя Актуално Свищов в пленарна зала.
В края на едночасовото заседание днес председателят на ОбС прочете заявлението на общинския съветник Верони Маринов, който напуска групата “Площад Алеко”. Мотивите за това решение са несподеляне на вижданията и посланията й. Съветникът посочва, че ще продължи да подкрепя всички рационални решения в полза на жителите на Свищов и общината.

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.