Общинските съветници на Свищов вдигат цените за таксиметров превоз на пътници, научи Актуално Свищов. Това става след предложение от превозвачи до общинската администрация, която е внесла тяхното предложение за разглеждане. Първо предстои разглеждане в икономическата комисия – преди финалното гласуване следващата седмица, когато е редовното заседание на старейшините за месец април.
В момента дневната тарифа за един километър пробег – минимална цена – 0,60 лв.; максимална цена – 1,20 лв. Нощна тарифа за един километър пробег – минимална цена – 0,60 лв.; максимална цена – 1,20 лв.
В Общината Свищов е получена молба от таксиметрови превозвачи с аргументи за актуализиране на минималните и максимални цени на таксиметровите услуги. Предложените стойности са за минимална цена -1,20 лв. и максимална цена -1,80 лв. за километър пробег.
С последващо писмо от представител на таксиметровите превозвачи, с цел избягване рязкото поскъпване на таксиметровите услуги е предложена нова минимална цена от 1,00 лв. за километър пробег.
Налице са достатъчно значими предпоставки, които налагат актуализация на определените цени за таксиметров превоз на територията на община Свищов. Липсата на ясно разписана методика и методологически указания в тази посока от националните компетентни органи води до неуредици в процеса и сложност за мотивиране на всяко едно подобно решение. По принцип дейността е в разрешителен режим, а ценообразуването на услугата трябва да е в правото на данъчно задълженото лице, извършващо дейността.
Решението, което предлага администрацията е:
Дневна тарифа за един километър пробег – минимална цена – 1,00 лв. (един лев); максимална цена – 1,80 лв. (един лев и осемдесет стотинки). Нощна тарифа за един километър пробег – минимална цена – 1,00 лв. (един лев), максимална цена – 1,80 лв. (един лев и осемдесет стотинки). Цена за един километър пробег извън населеното място – минимална цена – 1,00 лв. (един лев); максимална цена – 1,80 лв. (един лев и осемдесет стотинки).