До месеци предстои въвеждането на нов начин на сметосъбиране в два градски квартала. Това съобщи на извънредно заседание на местния парламент кметът Генчев, проследи в пленарна зала Актуално Свищов.

Това се налага, защото късно есента ОбС-Свищов ще трябва да гласува нова методика за определяне размера на такса битови отпадъци. Към момента в две населени места от общината – Козловец и Драгомирово се прилага пилотен проект за разделно събиране на отпадъците.

С пълно единодушие предложението за промяна в структурата на Центъра за управление на отпадъците бе подкрепена.

С оглед на предприетите мерки за реализирането на дейностите по разделно събиране на битови отпадъци на територията на община Свищов и очаквания ръст в обема на работа в дейността на „Център за управление на отпадъци“ ЕООД (ЕИК 204704655), организационната и управленска структура на дружеството следва да бъде изменена чрез разкриване на нови длъжности, мотивира предложението си градоначалникът.

Така от 1 юни фирмата има нови длъжности: „инспектор управление на отпадъци“ – 3 щатни бройки; „организатор“ – 1 щатна бройка; „общ работник“ – 2 щатни бройки.

Увеличение обема на дейността на фирмата е причина за новите места, мотивира се още кметът. Той допълни, че дружеството чака да разшири обема на дейността си след получаване на ново комплексно решение от РИОСВ – Велико Търново, което ще увеличи дейностите, които извършва.

Към момента общинската администрация обсъжда кои да са двата квартала. Целта е максимално точно да се изготви предложението за методиката за определяне на такса смет, допълни пред Новините от града на Щастливеца – такива, каквито са, кметът.

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.