Малко повече от година преди изборите за кмет на общината и за общински съветници Актуално Свищов се обърна с въпрос към местния парламент край Дунав.
„Колко пъти (брой) и за колко време (минути, часове) всеки общински съветник от настоящия състав на Общински съвет – Свищов е вземал думата и е участвал в обсъжданията на всички заседания от ноември 2019 година до 30 юни 2022 година на представителния орган на местното самоуправление в Община Свищов?”.
Заявлението е внесено на основание Закона за достъп до обществена информация. Той предвижда 14-дневен срок местния парламент да предостави или не исканата информация.
Актуално Свищов припомня, че на сходно искане за информация от юли 2018 година канцеларията на ОбС-Свищов все още не е отговорила. Тогава искането бе да бъдат предоставяни проектите за решения, които ще се обсъждат на заседанията на местните първенци. И тогава и днес шеф на представителния орган на местното самоуправление е едно и също лице.
Дали и този път ще има мълчалив отказ ще стане ясно на 29 юли 2022 година в 17 часа, когато изтича предвидения в Закона за достъп до обществена информация срок.
Актуално Свищов

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.