Община Свищов е една от избраните осем, в които се реализира проект „Мобилбокс – футболна и здравословна академия“ на БФС и програмата Хеттрик на УЕФА през 2022 г. По този повод в Дневен център за деца с увреждания – Свищов се проведе кръгла маса за представяне на дейностите по проекта пред треньори по футбол, студенти, учители по физическо възпитание и спорт, специалисти в работата с деца и младежи със СОП, чийто любезен домакин бе Теменужка Тодорова – директор на ДЦДУ.
Стоян Денев, координатор на проекта, представи целите и задачите на проекта, както и следващите дейности. Основната цел на проекта е подпомагане на социалната интеграция и адаптация на децата и младежи със СОП чрез създаване на условия и възможности за тяхното включване в спортни занимания по футбол с цел подобряване здравословния начин на живот, физическата и психическата им пригодност.
Сред специфичните цели на проекта са разширяване на обхвата на децата със СОП за участие в спортни занимания по футбол; придобиване на първоначални умения, навици и познания за практикуване на спорта – футбол; формиране на траен интерес към занимания с футбол; използване възможностите на футбола като превенция срещу зависимостите, популяризиране на ползите от футбола като основа на здравословен начин на живот. В дискусията се включиха участници от ОФК „Академик“ Свищов, СА „Д.А.Ценов“, СУ “Цветан Радославов“, ВТУ“Св. св. Кирил и Методий“ и ДЦДУ – Свищов,
Спортните специалисти във Фаза 2 на проекта преминаха теоретично обучение за прилагане на игрови подход при обучението на деца и младежи със СОП. Този подход в обучението по футбол предоставя възможности за надграждане на физическото развитие и специфичната подготвеност на участниците в заниманията.
Третата фаза на проекта „Мобилбокс” е провеждането на футболни здравословни фестивали. По места ще бъдат привлечени популярни футболисти и треньори, подкрепящи идеята. По този начин ще се предложат възможности за децата и младежите със СОП да участват в спортната дейност, да реализират потенциала си, да изпитат емоционална удовлетвореност.

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.