От 28 юни до 6 юли 2022 г. Областен информационен център – Велико Търново ще проведе в общините от Великотърновска област поредица от информационни срещи на тема „Възможности за финансиране от Европейските структурни и инвестиционни фондове“, съобщиха от Областния информационен център. По време на срещите ще бъдат представени актуалните възможности за кандидатстване и финансиране на проекти по програмите, съфинансирани от европейските фондове до края на 2022 г., включително и по Програмата за развитие на селските райони. За участие в събитията са поканени представители на общинските администрации, бизнеса, обществени и неправителствени организации, читалища, учебни заведения, заинтересовани граждани и др. По време на информационните срещи екипът на Областен информационен център – Велико Търново ще раздаде и свои рекламно-информационни материали.
Събитието в община Свищов е на 6 юли 2022 г. (сряда) от 13:30 часа в зала 1 на Община Свищов.