В СУ „Николай Катранов“ вече функционира модерна станция за проследяване качеството на атмосферния въздух в реално време, съобщи за Актуално Свищов Христина Борисова, заместник-директор на гизназията. Благодарение на тази иновация, училището разполага с пълен инструментариум за проследяване на обкръжаващата среда, за да гарантира здравето на учениците си, тъй като децата са значително по-уязвими спрямо възрастните към въздействието от дишане на замърсен въздух. Замърсяването в повечето случаи е трудно доловимо с просто око или от обонянието на хората. За да бъде отчетено, се изискват прецизни сензорни устройства. Монтираната в училището професионална метео станция предлага измерване на температура, влажност, атмосферното налягане, фини прахови частици, индекс за качеството на въздуха. Данните от станцията се визуализират на интерактивен дисплей, като програмата предлга и любопитна информация под формата на повече от 200 факта за околната среда, исторически данни за европейския индекс на качеството на въздуха, проследяване на регулаторното съответствие, оцветяване в съответния цвят на нивото на замърсяване, съгласно европейското законодателство, препоръки за дейностите на открито.
Модерното решение се реализира в партньорство с габровската фирма „Сенстейт Технолоджис“, която осигурява иновативните технологии, а средствата СУ „Николай Катранов“ спечели с конкурентен екопроект в рамките на Националната кампания „Чиста околна среда – 2022“, финансирана от МОСВ и ПУДООС.
Проектът цели да се повиши осведомеността на училищната общност по въпросите за качеството на въздуха и другите екологични проблеми на 21-ви век. Данните от монтираните интерактивни технологии за мониторинг на въздуха в училището ще бъдат наблюдавани и анализирани с учениците в часовете по природни науки, както и по време на извънкласните дейности в училище. Данните за качеството на атмосферния въздух от станцията на СУ „Николай Катранов“ са публични и могат да бъдат наблюдавани онлайн на интерактивната карта: https://senstate.com/map/
В двора на училището ще бъде оформена и открита класна стая, където учениците ще могат да провеждат учебни занятия и да търсят идеи за ограничаване на вредното въздействие на човешката дейност върху качеството на въздуха.
Това е поредният екологичен проект, който реализира СУ „Николай Катранов“ в съответствие с визията му на устойчиво екоучилище, чиято общност мисли и действа с отговорност за бъдещето.
Още снимки ТУК

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.