Днес в двора на Средно училище “Димитър Благоев“ дадоха официален старт на предвидените строително-монтажни работи по проекта за модернизация на образователната среда в сградата училището. Символичното начало бе дадено от кмета Генчо Генчев.

Проектните дейности включват прилагане на широк спектър от мерки за енергийна ефективност, обновяване на наличното оборудване и обзавеждане, както и създаване на достъпна архитектурна среда.

Проектът се финансира от Европейския съюз – NextGenerationEU, чрез Механизма за възстановяване и устойчивост, който е основополагащ за зелена и цифрова трансформация на икономиката, в контекста на целите на Зелената сделка.

Общата стойност на проекта е: 4 294 355,51 лева с включен ДДС.