В СУ „Цветан Радославов“ се проведе заключителна информационна среща по проект „Променяме се с климата“, съобщиха за Актуално Свищов от гимназията. На форума присъстваха 90 участници – учители, ученици, експерти от различни институции и партньори по проекта. На срещата Анелия Димитрова, заместник-кмет на община Свищов, приветства участниците и даде положителна оценка за проведените дейности.

По време на форума образователният експерт Климент Минджов представи финалната версия на образователния портал KLIMADAPT, а ученици и учители споделиха резултатите от реализираните три малки училищни проекта „С велосипед към бъдещето“, „Бъдеще без отпадъци“, „Пчелите, хората и природата“ и проведената регионална кампания „Нов живот за нашите дрехи“. В инициативите се включиха активно 350 ученици, много учители, родители, приятели и граждани, а реализираните инициативи са десетки – множество занятия, проекти, конкурси и турнири, творчески и литературни работилници, кампании за разделно събиране. Събрани са повече от 2000 пластмасови шишета, над 78 000 капачки, 760 килограма хартия, близо един тон дрехи, които подлежат на рециклиране.

Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа в размер на 190 340 евро по Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) и съфинансирана от българската държава.

Вярваме, че можем да работим заедно за по-зелена, по-конкурентна и по-приобщаваща Европа, както зове девизът на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.