Състезанията в СПГ „Алеко Константинов“ в чест на патронния празник на училището продължават.

Днес се надпреварваха електротехниците от специалност „Електрообзавеждане на автотранспортната техника“. Всички участници в състезанието „Най-добър млад електротехник“ бяха мотивирани да победят и да покажат най-доброто от себе си.

Те премериха сили по теория и практика на професията. Електротехниците отговаряха на въпроси свързани с основни понятия и закономерности в електротехниката и електрическите измервания в автотранспортната техника.

Младите електротехници демонстрираха завидни умения в практическата част на състезанието.

Справиха се с лекота и бързина с поставените задачи. Те измериха стойностите на различни величини в електрическата система на автомобила в покой и при работещ двигател. Използваха различни измервателни уреди /аналогов и цифров/ според указанията.

Участниците в надпреварата затрудниха журито, но във всяко състезание има победители и днес това са:
Велизар Ганев – първо място
Севелин Големанов – второ място
Кристиян Руменов Паскалиев – трето място

Момчетата ще бъдат наградени за отличното си представяне на патронния празник на гимназията – 12 януари.
Галя НЕДЯЛКОВА

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.