Близо една трета от изследваните проби с питейна вода в населените места в областта през второто тримесечие на годината са с отклонение от нормите за качество на животворната течност, пише вестник Борба.

Това става ясно от мониторинг, проведен от експертите на Регионалната здравна инспекция във Велико Търново. Тревожна тенденция, която се оформя, касае наличието на фекални бактерии в чешмите, захранвани както от централни водоизточнични, така и от минерални извори.

По отношение на микробиологични показатели проблем е установен в селата Райковци, Войнежа, Бадевци и Блъсковци. Сред засечените фекални бактерии са ешерихия коли, коли форми и ентерококи.
Превишено съдържание на нитрати има в селата Иванча, Каранци, Орловец, Обединение, Полски Сеновец, Стефан Стамболово, Горна Липница, Коевци, Совата, Овча могила, Александрово, Козловец, Горна Студена, Червена, Никюп, Деляновци, Алеково и град Сухиндол.

Отклонение от допустимата норма на желязо във водата е установено в Българско Сливово, а на хром – в Драгомирово и Совата.

С планирания мониторинг са обхванати всички населени места с изключение на село Теменуга, което е с организирана доставка на бутилирана вода за населението поради временно компрометирана водопреносна мрежа и преустановено водоподаване. През тримесечието са изследвани 16 проби вода от минералните водоизточници в Свищов, Овча могила, Полски Тръмбеш и Обединение. Засечени са бактериите колиформи и псевдомонас аеругиноза.
Във връзка с контрола по качеството на водите в областта през отчетния период са издадени 8 предписания, от които 6 до управителя на „ВиК Йовковци“ ООД – Велико Търново,

за провеждане на необходимите мероприятия за осигуряване на качества на вода, отговаряща на стандартите за питейно-битови цели, и 2 до кмета на община Полски Тръмбеш за изясняване на причините за влошените микробиологични показатели на минералната вода и за провеждане на оздравителни мероприятия. Издадени са 2 заповеди за временно спиране експлоатацията на Обществени бани – летни къпални в Полски Тръмбеш и Обединение, до отстраняване на констатираните несъответствия.