В осем свищовски села водата бъка от нитрати и опасни бактерии, пише вестник „Борба”. Общо за региона селищата с проблем са 16…
ОТ ЧЕШМИТЕ НА ДОМАКИНСТВАТА В 16 СЕЛА В ОБЛАСТТА ТЕЧЕ ВОДА С ПРЕВИШЕНО СЪДЪРЖАНИЕ НА НИТРАТИ. Това показва доклад за качеството на животворната течност в региона за второто тримесечие на 2022 г., изготвен от експертите на Регионалната здравна инспекция. Проблемът обхваща Никюп, Батак, Патреш, Стефан Стамболово, Иванча, Орловец, Полски Сеновец, Алеково, Горна Студена, Деляновци, Козловец, Овча могила, Ореш, Совата, Червена и Каранци. По-тревожното обаче е, че тези населени места периодично присъстват в негативната статистика на местното здравно ведомство за отклонения от нормата по химични показатели на водата. Така на практика се оказва, че населението в тях от години консумира замърсена вода, повишавайки значително риска от появата на сериозни заболявания.
Медиците предупреждават, че използването на вода с високо съдържание на нитрати в продължение на дълъг период от време води до развитие на алергии, нарушаване на функциите на щитовидната жлеза, засягане на нервната система и опорно-двигателния тракт. Нарушената обмяна на веществата може да стане причина за развитието на бъбречни, очни и сърдечни заболявания, диабет и т.н.
Отчетът на РЗИ показва, че са констатирани отклонения и в стандарта за допустима мътност на водата. Това е установено в Големани, Средни колиби, Раевци и Коевци.
В АНАЛИЗИРАНИЯ ПЕРИОД СА ЗАСЕЧЕНИ И ОПАСНИ БАКТЕРИИ ВЪВ ВОДАТА. Коли форми има в животворната течност в Големани, Въглевци, Средни колиби и Раевци, а ешерихия коли в свищовското село Царевец. Тези микроорганизми причиняват инфекции в стомашно-чревния тракт, които се лекуват с антибиотици.
За изминалото тримесечие е осъществен контрол на 3 ведомствени водоснабдителни системи за питейни нужди и всички проби са стандартни.
Не така своят нещата обаче при изследваните 3 броя проби води от местни обществени водоизточници. Отклонения от критериите за санитарно-технически норми и правила за водоснабдяване на населените места и промишлеността са установени и на трите места по показател коли титър.
Обследвани са минерални водоизточници – тези в Свищов, Овча могила, Полски Тръмбеш и Вонеща вода. Несъответствие по микробиологични показатели са установени във Вонеща вода.
През отчетния период няма издадени предписания, актове и заповеди.