Отборът на ОУ „Христо Ботев“ ще представи община Ценово в областния кръг на националното ученическо състезание „Защита при бедствия, пожари и аварии“. Ценовските ученици станаха първенци в общинския кръг от надпреварата. Участниците от четирите учебни заведения трябваше да решат тест като отговорят на 30 въпроса в рамките на половин час.
„Учениците трябва да покажат знания за действие в извънредни ситуации. По този начин участниците представят възможностите за превенция на риска, активна гражданска позиция и опазване на природната среда. Въпросите са свързани с оказване на първа долекарска помощ, действия в извънредни ситуации и реакция при бедствия и гасене на пожари. Особено внимание се обръща на действията на гражданите при земетресение, което е изключително актуална тема“, коментира старши инспектор Ивелин Димитров – началник на група „Превантивен контрол и превантивна дейност“ към РД ПБЗН в Русе. Заедно с него знанията на учениците бяха оценявани от инсп. Елка Нейкова и инсп. Мая Цеперска. Всички въпроса в тестовете са изучавани по „Гражданска защита“ в часовете на класния ръководител.
Фаворит в състезанието за поредна година се оказа отборът на ценовското училище. Четиримата представители демонстрираха отлична теоретична подготовка при решаването на теста. От 100 възможни точки те успяха да съберат 86. С минимална разлика на второ място се класираха участниците от Новград. На трета позиция остана отборът на Караманово. С най-добро индивидуално постижение се поздрави Радостин Анчев от Караманово.
В края на състезанието ст. инсп. Димитров сподели, че състезанието в Ценово е преминало на високо ниво, а участниците са показали най-добри знания. Победителите в общинските формати на състезанието ще премерят сили на областно ниво на 3 май.

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.