Във връзка с реализирането на проект „Обновяване на специализираното обзавеждане и оборудване в Дом за стари хора „Мария Луиза”, финансиран от Фонд „Социална закрила“, община Свищов модернизира материалната база в Дома, съобщиха за Актуално Свищов от пресцентъра на Общината.
Договорът за съвместна дейност, който бе подписан с Фонд „Социална закрила“ на 12.05.2022 г., вече е реализиран, а качеството на живот на лежащо болните потребители в Дома за стари хора „Мария Луиза“ е значително подобрено. С новите 11 броя електрически болнични легла, разполагащи с пет функции, в комплект с 11 броя болнични матраци и 11 броя шкаф-масички се улесни обслужването на трудноподвижните лица, а с мобилния лифт за пациенти е осигурено по-безболезнено и професионално обслужване.
Общата стойност на проекта за модернизиране на социалните услуги в Дома за стари хора „Мария Луиза“ – Свищов е в размер на 33 492,00 лева, от които 26 793,60 лв. финансиране от Фонд „Социална закрила” и 6 698,40 лв. от Община Свищов.
Чрез подобряването и модернизирането на материалните условия в Дома и правилното организиране на безопасна и сигурна среда за потребителите в невъзможност за самообслужване се спомага постигането целите на проекта за осигуряване на домашен уют и комфорт на лицата, запазване на личното им достойнство и засилване усещането им за повишена самостоятелност и контрол над ситуациите.
В специализираната институция са настанени потребители от цялата страна, а реализирането на проекта допринася за постигането на следните специфични цели:
1. Да се модернизира материално-техническата база на ДСХ „Мария Луиза” гр. Свищов, с което да отговаря на изискванията за качествено предоставяне на социалните услуги;
2. Да се подобри качеството на живот на възрастните и хората с увреждания, съобразно изискванията на европейските норми;
3. Да се постигне социална интеграция на възрастните и хората с увреждания, като част от най-уязвимите групи лица в риск;
4. Да се облекчат физическите страдания и да се съхрани личното достойнство на лежащо болните;
5. Да се улесни обслужването на потребителите;
6. Да се подмени част от наличното обзавеждане в социалната услуга.
Домът за стари хора е с капацитет 125 места и има отделение за лежащо болни с 54 легла.