Определяне на Такса за битови отпадъци за 2023 година е водеща точка в последното редовно заседание на местния парламент, научи Актуално Свищов.
Заседанието ще се проведе на 22 декември от 13 часа в зала 1 в Общината. Както „Новините от града на Щастливеца – такива, каквито са“ писа промени в размера на местните налози – такса „смет“ и данък сгради през следващите 12 месеца няма да има.
Общо 19 точки включва проекта за дневен ред. Очаква се съветниците да гласуват: „Създаване на Художествена галерия „Николай Павлович” (общински културен
институт, второстепенен разпоредител с бюджет по бюджета на Община Свищов)“.
По традиция заседанието завършва с точката – Въпроси към Кмета на Общината и отговори.

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.