В българските учебници не липсва „карта на Европа от 10 век”, пише https://factcheck.bg/.
Картата на Европа от X в., която се разпространява във Фейсбук, действително показва територията на България, но не през целия X в., а само в конкретен исторически момент – след битката при река Ахелой през 917 г.
• Не отговаря на истината твърдението, че такава карта липсва в българските учебници по история. Макар изображенията да са оцветени по различен начин, картите в българските учебници показват същите територии на България, както в популярната във Фейсбук карта.
В социалните мрежи се разпространява карта на Европа от X в., на която България е представена като една от държавите с най-голяма територия. Изображението е придружено от текст, според който картата е извадена от учебник по история в Англия. „Странно защо в нашите учебници тази карта липсва!?“, пита се в текста.
Читателка на Factcheck.bg, която е попаднала на изображението във Фейсбук група, ни изпрати сигнал за проверка на достоверността на картата и на твърдението, че тя не присъства в български учебници.
Къде се среща картата?
Във Фейсбук картата добива популярност още през есента на 2018 г., когато е качена в редица профили и групи в социалната мрежа. Една от тези публикации е споделена над 36 хил. пъти.
По същото време няколко сайта, сред които Informiran.net и BudnaEra.com, публикуват еднотипни текстове със заглавие „Карта на Европа от 10-ти век показва България, като най-голямата държава“. „В българските учебници, обаче не са заложени карти на цяла Европа в същите времена“, пише в публикациите.
През последния месец картата отново започна да се разпространява във Фейсбук. Освен в групата „Костадин Костадинов-Спасението на България“, публикацията се среща и в множество профили на отделни потребители, откъдето е споделена стотици пъти.
Обратно търсене в търсачката TinEye открива същата карта в в Уикипедия, където е добавена през 2014 г. в категорията „Карти от историята на Европа“. В рамките на дигиталната енциклопедия картата е включвана също в страниците „История на България“ и „История на Ранното средновековие“ със заглавие на файла „Европа през 900 г.“. Като източник е посочен „Световен атлас”, Берлин, 2011, с. 58 (World Atlas, Berlin, 2011, page 58).
Достоверна ли е картата?
Преподавателката по история Флорика Велева, до която Factcheck.bg се допита по темата, обясни, че картата отразява максималното териториално разширение на България при цар Симеон. То е постигнато след битката между България и Византия при река Ахелой през 917 г. Това са военновременни граници, които не са признати от Византия или гарантирани от конкретен договор. Такъв договор е сключен едва 10 години по-късно, а дефинираните от него граници са с много по-ограничен обхват спрямо изобразеното на картата.
Следователно, по отношение на териториалните граници на България картата е достоверна, но не за целия X в., а само за един конкретен исторически момент – непосредствено след битката при Ахелой. През X в., както и през цялото Средновековие, границите на България и на останалите европейски страни са много динамични и променливи. Поради това е трудно да се дават категорични определения като „най-голямата държава” извън конкретен исторически контекст.
Присъства ли картата в български учебници?
Текстът към разпространяваната във Фейсбук карта твърди, че за разлика от английските учебници, българските не съдържат карти, които показват колко голяма е територията на България в този момент. Това не отговаря на истината. Карти на България от X в. със същия териториален обхват присъстват в учебниците по история.
Картата от снимката например е поместена в учебника по „История и цивилизация“ за 11. клас на издателство „Просвета”. Изображението представя в тъмнозелено териториите на България към 852 г. (началото на управлението на княз Борис I), а в светлозелено – разширенията на българската държава при цар Симеон в началото на X в. Общата картина е идентична с територията на България според разпространяваната във Фейсбук карта.
Същото важи за картите по-долу – те са от учебник на издателство „Просвета“ за 6. клас и отново показват българските земи през IX и X в., по времето на Борис и Симеон.
Не отговаря на истината и твърдението, че в българските учебници няма карти на Европа от същия период. В учебниците на „Просвета“ за 6. клас, както и в атласите по история се откриват и карти, на които България е поставена в контекста на съседите си и на останалите средновековни европейски държави. В изображенията по-долу виждаме българските територии от IX в., сравнени със земите на други славянски страни, както и с Франкската империя по времето на Карл Велики.Проверено:
В българските учебници по история не липсва „карта на Европа от 10 век”. Изображенията в учебниците графично не са еднакви с конкретната карта, която се разпространява във Фейсбук. Но карти на България и Европа от X в., които показват идентична картина и същите територии на България, са представени в българските учебници по история за основен и за среден курс на обучение.
Показаните на разпространяваната във Фейсбук карта граници на България обаче отговарят на един конкретен исторически момент – постигането на максимално териториално разширение при Симеон през 917 г. Тези граници на България не са признати с договор и не са постоянни през целия X в.
Катерина ВАСИЛЕВА

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.