Стопанска академия „Димитър А. Ценов” обяви резултатите от първото класиране за Кандидатстудентска кампания ’2024, а най-нетърпеливите да потвърдят своя избор на висше училище се записаха веднага и получиха своите заверени студентски книжки във Фронт офис „Обслужване на студенти”. Това съобщиха за Актуално Свищов от пресцентъра на Висшето училище. Първият записал се студент е Цвета Сирашка от Свищов, приета по първо желание – спец. „Управление на проекти”, задочна форма, платено обучение. Студентската книжка на първия записал се студент връчи доц. д-р Здравко Любенов – зам.-ректор „Международно сътрудничество, студентска политика, институционални комуникации и продължаващо обучение”.

Записването от първо класиране продължава до 20 юли 2024 г., включително. Работното време на Фронт офиса за записване на новоприетите студенти в Свищовската академия през седмицата е от 08:00 до 17:00 ч., а в съботния ден – от 09:00 до 15:00 ч. Кандидат-студентите, които не са приети при първо класиране, продължават да участват в следващите автоматично. Резултатите от второто класиране ще бъдат обявени на 22.07.2024 г. В него ще участват също и явилите се на кандидатстудентски изпит на 20 юли, както и подалите документи до 20 юли, кандидатстващи с: оценка от държавен зрелостен изпит; с пренесена оценка от успешно положен кандидатстудентски изпит в друго висше училище; с оценка от национални и международни олимпиади.

Приемът на студенти в СА „Д. А. Ценов” за академичната 2024/2025 година в ОКС „бакалавър”, направления „Икономика” и „Администрация и управление” е за обучение, субсидирано от държавата и обучение, финансирано от обучаемите, а формите на обучение са редовна, задочна и дистанционна. За кандидат-студентите, които ще кандидатстват с конкурсен изпит, до края на тазгодишната кампания ще бъдат проведени още четири изпитни сесии – на 20 юли, 27 юли, 31 август и 14 септември 2024 г. Резултатите от всяко класиране се обявяват в интернет страницата на Стопанската академия www.uni-svishtov.bg, където се публикува и актуална информация за възможностите за кандидатстване, специалности и форми на обучение, такси, срокове, необходими документи и др.

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.