Смарт център за научни изследвания и иновации бе открит в СА “Димитър Апостолов Ценов”, съобщиха от пресцентъра на Висшето училище.

Академията разшири мрежата си от партньорства с водещи технологични бизнес организации. Вчера беше сключен Рамков договор за сътрудничество с Контракс АД – компания, която е неизменно в Топ 10 на фирмите на ИКТ пазара в България според класациите на International Data Group. Документът бе подписан от ректора проф. д-р Марияна Божинова и председателя на борда на директорите на компанията Йордан Йорданов. На церемонията присъстваха Катя Петкова – Акаунт мениджър в Контракс АД и оперативен координатор по реализацията на Рамковия договор, заместник-ректорите доц. д-р Искра Пантелеева и доц. д-р Румен Ерусалимов, директорът на АКЦ – Кирил Стоянов.

Рамковият договор обхваща двустранното сътрудничество при подготовка на съвместни проекти и последващото им изпълнение, както и провеждане на лекции, семинари, конференции, консултации, проучвания. Предвиждат се стажантски програми за студенти от Стопанската академия и участие на специалисти и служители от Контракс АД в обучения в магистърски и докторски програми в СА „Д. А. Ценов”.

Като първа реализация на подписания Рамков договор за сътрудничество беше направено дарение, което се състои от сървър и пет работни места (тип „всичко в едно”) на стойност 32 хил. лв. Графичната система на сървъра е подходяща за дейности, изискващи висока изчислителна мощност, като обработка и анализ на големи данни, трениране и използване на езикови модели и др. Това ще допринесе за разширяването и задълбочаването на изследователското портфолио на Стопанската академия.

С направеното дарение е оборудван новооткритият Смарт център за научни изследвания и иновации. Така се затвърждават ангажиментите на Стопанска академия „Д. А. Ценов” и Контрякс АД към подпомагането на научните изследвания и иновациите в България, отваряйки нови врати за развитието на младите таланти и бъдещите лидери в областта на икономиката, технологиите и иновациите.

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.